Rapportera

Vad betyder en mittpunkt i astrologi?

Vad betyder en mittpunkt i astrologi? halvvägs
Läs Mer

Vad är Saturnus Promise-rapport?

Vad är Saturnus Promise-rapport? Denna rapport diskuterar hela ditt liv ur Saturnus perspektiv. Först berättar den om Saturnus potential, vilket framgår av födelsetabellen. Sedan tar det hänsyn till milstolparna under hela livet när Saturnus gör en fyrkantig eller oppositionsaspekt till den natala Saturnus.
Läs Mer

Vad är Saturnus Promise-rapport?

Vad är Saturnus Promise-rapport? Denna rapport diskuterar hela ditt liv ur Saturnus perspektiv. Först berättar den om potentialen hos Saturnus, vilket framgår av födelsetabellen. Sedan tar det hänsyn till milstolparna under hela livet när Saturnus gör en fyrkantig eller oppositionsaspekt till den natala Saturnus.
Läs Mer

Vad är en fast stjärnrapport?

Vad är en fast stjärnrapport? Rapporten Fixade stjärnor innehåller detaljerade beskrivningar av dina planeter samt 349 faststjärnor. Denna rapport innehåller ditt födelsekarta med en uppsättning fasta stjärnor som använder en 2 grad 30? orb.10. 2021.
Läs Mer

Vad är min irisasteroid?

Vad är min irisasteroid? Iris (mindre planetbeteckning: 7 Iris) är en stor asteroid i huvudbältet och kanske kvarvarande planetesimal som kretsar kring solen mellan Mars och Jupiter. Det är det fjärde ljusaste föremålet i asteroidbältet.
Läs Mer