Hus

Vad händer när Jupiter är i sitt eget hus?

Vad händer när Jupiter är i sitt eget hus? Jupiter placerad i sitt eget hus Han uppnår alla de goda egenskaperna hos Jupiter. En sådan person är tålmodig, generös och moralisk. Han uppnår nöjet med bra saker och kan därför känna sig lite stolt. Han är välsignad med en stödjande familj och uppnår barnens nöje.
Läs Mer

Vilket hus ligger Jupiter transit i?

Vilket hus ligger Jupiter transit i? När transitering Jupiter är i ditt nionde hus, är han i huset som han naturligtvis styr, så han är ganska hemma här, och det är bra för dig. Det här är en tid där du kan utvidga ditt liv på något sätt och få många möjligheter att göra det.
Läs Mer

Vad betyder det att ha Mars i ditt första hus?

Vad betyder det att ha Mars i ditt första hus? Mars i första huset betyder att du börjar allt med en djärv avsikt och spänning. Du låter ofta det diktera dina handlingar snarare än att ha en gedigen plan för framtiden.
Läs Mer

Vad betyder Mars i 12: e huset?

Vad betyder Mars i 12: e huset? Människor med Mars i det 12: e huset tenderar att undertrycka sina känslor och har ganska hemlighetsfull natur, även om de socialt kan verka väldigt öppna och vänliga. 0. Mars i 12th House infödingar kan reagera känslomässigt på alla möjliga saker och är benägna att undertrycka sina instinkter. 2018.
Läs Mer

Vilket hus går Mars igenom?

Vilket hus går Mars igenom? Mars-transitering genom ditt fjärde hus domineras av fysisk aktivitet i hemmet. Känslomässiga problem kan uppstå, utlöst av undermedvetna minnen från tidigare smärtsamma upplevelser. Familjeproblem och tvister kan också uppstå, och detta kan leda till dålig matsmältning.
Läs Mer

Hur länge passerar Merkurius ett hus?

Hur länge passerar Merkurius ett hus? Transit (rörlig) Merkurius reser ganska snabbt och spenderar nästan en månad i varje tecken, men det kan ta längre tid om det retrograderas (rör sig bakåt) i ett tecken. De aspekter som den gör håller i ungefär två dagar, dagen innan och dagen för.
Läs Mer

Vilket hus är bra för Neptunus?

Vilket hus är bra för Neptunus? I det bästa scenariot kan karthållaren med Neptune i sitt andra hus försörja sig på att göra något konstnärligt, andligt eller åtminstone människor och känna sig relaterat. Om sjökortsinnehavaren kan fokusera på glädjen i ett jobb snarare än ansvaret att behöva tjäna pengar, är Neptun mycket lyckligare.
Läs Mer

Vilket hus är denna nymåne?

Vilket hus är denna nymåne? 5: e huset
Läs Mer

Vad betyder det att ha South Node i Vågen?

Vad betyder det att ha South Node i Vågen? South Node Libras känner sig befriade när de gör rätt saker och har ett bra beteende eftersom de helt enkelt är för snälla. De fruktar mer att avvisa andra än att bli avvisade själva. Den svåraste utmaningen med denna månknut i Vågen är att hantera rädslan för att vara ensam. 26 2019.
Läs Mer

Vad betyder North Node in Cancer och South Node in Capricorn?

Vad betyder North Node in Cancer och South Node in Capricorn? Traditionellt har North Node in Cancer ansetts vara en lycklig placering. Det ger bra omdöme och insikt. Motsvarande södra nod i Stenbocken betyder emellertid en högspänd natur och problem med kärleksförhållanden. 2019.
Läs Mer

Vad betyder det att ha North Node i Gemini?

Vad betyder det att ha North Node i Gemini? Människor med North Node in Gemini behöver njuta av livets skönhet, liksom dess kaos, vilket innebär att de måste tillfredsställa sin nyfikenhet och vara bra kommunikatörer. Det är viktigt att de riskerar komfort och säkerhet för att också bli äventyrliga. 26 2019.
Läs Mer

Vad betyder det att ha South Node i Vattumannen?

Vad betyder det att ha South Node i Vattumannen? Individer med sin södra nod i Vattumannen är fristående och inte personligen inblandade, så när det gäller självförstoring, är de helt bakom det. Dessa infödingar insisterar på att vara annorlunda och för vad de vill ska också omfamnas av andra. 26 2019.
Läs Mer

Vad betyder en South Node in Aries?

Vad betyder en South Node in Aries? Människor födda med South Node in Aries är oberoende och dominerande, vilket betyder att de kan hamna ensamma, oavsett hur många relationer de kan ha. Detta beror också på att de inte vill verka svaga och skjuter bort sina nära och kära, varefter de vill ha dem tillbaka. 26 2019.
Läs Mer

Vad betyder det om min n-nod är i Fiskarna?

Vad betyder det om min n-nod är i Fiskarna? Spela enligt reglerna. Nordnoden i fiskarna i någons födelsekarta antyder att de är medkännande och har syn, och som också kan leda. Det spelar ingen roll vad de väljer som karriär, det är deras medkänsla och intuitiva sätt som kan göra dem framgångsrika.26 2019.
Läs Mer

Vad betyder det om din södra nod är i Gemini?

Vad betyder det om din södra nod är i Gemini? Placeringen av South Node i Gemini i ett födelsekarta indikerar en person som inte kan förbinda sig till endast en fråga. Infödda med South Node in Gemini bör tillåta sig att tro på saker som inte är meningsfulla i början, för på så sätt kan de inte längre stressas. 26 2019.
Läs Mer

Vad betyder North Node in Taurus och South Node in Scorpio?

Vad betyder North Node in Taurus och South Node in Scorpio? The North Node är själens riktning under hela livet, och detta tenderar att sparka in efter mitt i livet. South Node anses vara ditt arv. Oxen-Skorpionens polaritet är att skapa stabilitet, antingen emotionellt eller materiellt.
Läs Mer

Vad betyder det när din North Node är i Jungfrun?

Vad betyder det när din North Node är i Jungfrun? Den norra noden i Jungfrun ger dig ett starkt inre direktiv som inkluderar ett analytiskt sinne, en pragmatisk inställning till livssituationer, en önskan om perfektion och en avskiljning från känslor.
Läs Mer

Vad betyder det när du har planeter i ditt hus?

Vad betyder det när du har planeter i ditt hus? Om du har en planet i ett hus betyder det att planetens egenskaper och teman infunderas i husets livsområden. Om du inte gör det betyder det helt enkelt att du inte har energin från en specifik planet infunderad i ett livsområde.4 2020.
Läs Mer

Vad betyder Pluto i ett hus?

Vad betyder Pluto i ett hus? livsområde
Läs Mer

Vilket hus passerar Pluto nu?

Vilket hus passerar Pluto nu? Pluto sänder det andra huset När Pluto sänder detta hus kan du förlora ditt hem, dina pengar eller dina materiella resurser och återfå dem senare i en helt annan form. Det handlar verkligen om att lära sig att vara fristående till ägodelar och utveckla en känsla av säkerhet som är inneboende snarare än yttre.
Läs Mer